Tarieven

Prijzen zijn vastgesteld per 1 augustus 2019 en zijn exclusief BTW

Indien ontvangers van facturen menen niet BTW-plichtig te zijn kunnen zij contact opnemen zodat er een aangepaste factuur kan worden gestuurd. Er moet dan wel worden aangegeven onder welke regel dat valt en wat er dan op de factuur dient te worden vermeld. Voorbeeld zoals dat in Belgi๋ geldt: Intracommunautaire verwervingen.

Bijbestellingen Zie prijzen bij sectie "laatste foto's"
Uurtarief bij inhuren tussen 9:00 uur en 19:00 uur, met een minimum van 1 uur en daarop volgend blokken van een half uur. € 67,50
Uurtarief bij inhuren tussen 19:00 uur en 9:00 uur, met een minimum van 1 uur en daarop volgend blokken van een half uur. € 87,50
Losse foto voor krant of tijdschrift (leveren=betalen) v.a. € 42,50
Foto's voor commercieel gebruik Vanaf € 175.00 *)
Photoshop-bewerkingen € 67,50 per uur
   
Fotoseries  
Hele serie reguliere wedstrijd
Levering op flash-drive of via internet
Daadwerkelijk gewerkte uren worden in rekening gebracht.
conform uurtarief
Tijdens toernooien (EK, WK, etc) worden vaak aantrekkelijke "package deals" aangeboden over meerdere wedstrijden
Deze package deals gelden alleen bij voorinschrijving en op de wedstrijddagen.
Flash-drive € 7,50
WeTransfer-files versturen Gratis
WeTransfer-files bij niet tijdig downloaden nogmaals versturen € 7,50

*) Exclusief afkopen rechten geportretteerden!